اکوفارس: همزمان با معرفی کشاورزان و تولید کنندگان نمونه کشوری که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی انجام شد، نمونه‌های بخش کشاورزی استان تهران هم از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران معرفی شدند.
  

به گزارش اکوفارس به نقل از خبرگزاری فارس، همزمان با معرفی کشاورزان و تولید کنندگان نمونه کشوری که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی انجام شد، نمونه‌های بخش کشاورزی استان تهران هم از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران معرفی شدند.

اسامی کشاورزان نمونه استان تهران به شرح زیر است:

1-صمد ابراهیمی باغدار نمونه محصول سیب عملکرد 167 هزار کیلوگرم در هکتار فرآیندها: الف- مصرف بهینه آب در باغ با بهره‌مندی از سیستم آبیاری قطره‌ای ب ـ مدیریت تلفیقی با آفات در بیماری ها

-2 آقای محمد قلیانی تولید‌کننده نمونه محصول گواهی شده تولید محصول سیب درختی گواهی شده، فرآیند: الف ـ مصرف بهینه آب و انجام آزمون آب و خاک و گیاه، ب ـ تولید محصول عاری از باقیمانده آفت‌کش‌ها و سموم و فلزات سنگین

-3 رمضانعلی زراعی تولید‌کننده گل و گیاه، آنتوریوم 60 شاخه، داود 250 شاخه، میخک 300 شاخه، آلسترومریا 220 شاخه، ارکیده 15 شاخه فرایند: الف ـ مدیریت 4 هکتار گلخانه هیدروپونیک باز و تولید انواع آنتوریوم‌ها، ب ـ تجهیز کلیه واحدهای گلخانه به سیستم‌های اتوماسیون و هوشمند

-4 شهریار صفاری واحد نمونه گاوداری مدیریت 4 هزار رأس با تولید روزانه 70 تن شیر، الف ـ رعایت اصول بهداشتی همه‌جانبه ب ـ انجام عملیات ثبت رکورد در گله به طور منظم

-5 حسین بیگدلی مدیریت گوسفند‌داری با 1600 رأس مولد داشتی،فرآیند: الف ـ دارا بودن گله یکدست و سالم، ب ـ انجام عملیات بهداشتی دام به صورت منظم

-6 ماشاءالله هداوندخانی دامدار نمونه عشایر 4400 رأس دام مولد داشتی، فرآیند: الف‌ مناسب بودن ضرایب تولید مثلی گله نسبت به میانگین کشوری، ب ـ تولید بیش از 80 تن گوشت قرمز در سال و صادرات بیش از 50 درصد تولیدات