ثبت سفارش و ورود همه مواد کودی از ۲۱ مردادماه سال جاری منوط به گرفتن مجوز از وزارت جهادکشاورزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آئین‌نامه ابلاغی وزیر جهادکشاورزی در رابطه با ثبت مواد کودی، مهلت ارائه تقاضای ثبت این مواد برای تولیدکنندگان و واردات‌کنندگان تا تاریخ ۲۱ مردادماه سال ۱۳۹۴ تعیین شده است و تمامی مواد کودی تا این تاریخ طبق مقررات سال ۱۳۹۳ صورت گرفته و نیازمند اخذ ثبت و مجوز از وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود.

ثبت سفارش و ورود تمامی مواد کودی از تاریخ ۲۱ مردادماه سال ۱۳۹۴ نیازمند اخذ گواهی ثبت از مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی است و ترخیص کالا نیز با دریافت و ارائه این گواهی امکان‌پذیر خواهد بود.

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با توجه به ضرورت ثبت سفارش و دریافت مجوز واردات کود از وزارت جهاد کشاورزی، شرایط واردات این کالا را برای اجرا به گمرک کشور ابلاغ  کرد